Oferta

 

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm zapraszamy do skorzystania z poniższej oferty.

 

Agencja Celna

 • kompleksowa obsługa celna przesyłek w imporcie, eksporcie i tranzycie w portach Gdyni, Gdańska i Hamburga;
 • odprawy celne mienia przesiedlenia;
 • uiszczanie w imieniu naszych kontrahentów należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym,
 • składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu,
 • wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR,
 • wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR.1, dokumentów T5,
 • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
 • występowanie o uzyskanie pozwoleń, doradztwo w sprawach celnych

Spedycja

 • profesjonalne doradztwo w wyborze optymalnych warunków przewozu ładunków,
 • obsługa frachtowa we wszystkich kierunkach świata,
 • przewóz ładunków w relacji „door to door” – od nadawcy do finalnego odbiorcy,
 • organizacja usług portowych: przeładunki, składowanie, nadzór nad powierzonym towarem,
 • kompleksowa obsługa ładunków całokontenerowych i drobnicowych,
 • aranżacja ubezpieczenia ładunków,
 • wystawianie dokumentów zgodnie z umowami transportowymi i akredytywą,
 • reprezentowanie klienta przed granicznymi służbami sanitarnymi