Oferta

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm zapraszamy do skorzystania z poniższej oferty.

Agencja Celna

Spedycja

kompleksowa obsługa celna przesyłek w imporcie, eksporcie i tranzycie w portach Gdyni, Gdańska i Hamburga;
odprawy celne mienia przesiedlenia;
uiszczanie w imieniu naszych kontrahentów należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym,
składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu,
wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR,
wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR.1, dokumentów T5,
wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
występowanie o uzyskanie pozwoleń, doradztwo w sprawach celnych
profesjonalne doradztwo w wyborze optymalnych warunków przewozu ładunków,
obsługa frachtowa we wszystkich kierunkach świata,
przewóz ładunków w relacji „door to door” – od nadawcy do finalnego odbiorcy,
organizacja usług portowych: przeładunki, składowanie, nadzór nad powierzonym towarem,
kompleksowa obsługa ładunków całokontenerowych i drobnicowych,
aranżacja ubezpieczenia ładunków,
wystawianie dokumentów zgodnie z umowami transportowymi i akredytywą,
reprezentowanie klienta przed granicznymi służbami sanitarnymi